Korsør Lystfiskerforening

Tirsdag11

Tirsdagsfiskerne. – 7. Juni 2022.

Søndag aften da fiskepladsen for tirsdag blev planlagt, havde DMI lovet rolige vindforhold 6 m/sek fra syd. Så Revet kunne bruges til fiskeriet.

Realiteterne var dog noget anderledes på dagen. Strid blæst fra vest som umuliggjorte enhver tanke om at kaste snøren i vandet selv for spinnefiskerne.

Trods disse forhold mødte 7 tirsdagsfiskere op. Snakken gik om det kunne betale sig at få udstyret på, for at prøve om det kunne lade sig gøre. Alle var dog enige om, at forholdene var særdeles ugunstige. Så den gode kage kom frem og man snakkede om løst og fast en times tid, hvorefter alle kørte hjem.

Niels