Korsør Lystfiskerforening

Retningslinjer for KLF foreningsture / arrangementer.

X-gruppen:

Fra bestyrelsen deltager  Thomas Rokbøl og Jesper Thykjær.


Det tilstræbes at ture / arrangementer fordelse 50/50 på hverdagestur /weekendtur

Som udgangspunkt planlæggers ture /arr. med et deltagerantal på 4-6, men med mulighed for efterfølgende regulering afhængig af interessen for at deltage.

Alle ture /arr. skal som udgangspunkt være udgiftneutrale for Foreningen.

Foreningen kan efter Bestyrelsens skøn vælge at yde tilskud til ture / arr.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at lade Foreningen dække underskud.

Foreningen stiller kun underskudsgaranti efter Bestyerelsens godkendelse forud for turen / arrangementet udbydes.

Despositum etc. betales af Foreningen efter Bestyrelsens forudgåenden godkendelse.

Bestyrelsen kan bemyndige X-arbejdsgruppen til at træffe afgørelser vedr. pkt. 6-7

Hor det er nødvendigt, at Foreningen betaler despostium for leje etc., er tilmelding til turen økonomisk bindende for deltager efter leverandørens frisk for af-booking.

Der udpeges altid en leder, som sørger for:

  1. at “sælge” turen / arrangementet til medlemmerne.
  2. at holde styr på tilmeldinger / afbud.
  3. at orientere deltegerne om vilkår for afbud.
  4. at holder X-gruppen orienteret om status.
  5. at evt. despositum returneres ved aflysning.
  6. at afviklingen forgår som forud panlagt og beskrevet.
  7. at udfærdoge et turregnskab (genre vha. Xgruppens).
  8. at levere et turreferat til X-gruppen.

Overstående retningslinjer der gælder fra 1. december 2022.