Korsør Lystfiskerforening

Kontakt:
Ønsker du mere information så er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.
Du kan bruge kontakt formularen  eller en fra bestyrelsen.

Foreningens formål er:

Gennem godt kammeratskab at give og bevare medlemmerne interesse for lystfiskeri og bibringe medlemmerne yderligere fiskefærdigheder og lystfiskerkultur. Værne om naturen. Anskaffe og pleje fiskevande og andre faciliteter til medlemmernes sportslige brug. I samarbejde med andre foreninger, og i sammenslutninger, at varetage medlemmernes interesser.

Kontingent:

Gældende for året fastsættes på den årlige generalforsamling i februar måned.
Juniorer                           350,-
Unge 18-25 år                650,-
Seniorer                        1100,-
Pensionist                       850,-
Familie                          1300,-

Dit medlemskab af foreningen giver dig samtidig medlemskab af:
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)
Et forbund der aktivt arbejder for dig som lystfisker. https://sportsfiskeren.dk/