Korsør Lystfiskerforening

Booking af fiskeri i Tårnborg Moser

Kontakt person:

Hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål kontakte KLF medlem: Preben Rasmussen

Frit fiskeri i de tre vestlige søer som ligger i åbent terræn

Der er tilladt frit fiskeri i de 3 sydvestlige søer, som ligger i åbent terræn og uden tæt krat langs bredden.

Husk altid at indløse fisketegn på www.fisketegn.dk

Det er tilladt at fiske med stang efter gedde. Al fangst skal genudsættes for at bevare en god fiskebestand. Husk at fiskens ophold oven vande skal være så kort som muligt. Det er kun tilladt at fiske i perioden fra 16. juli til 1. marts. Der tillades maks. 4 lystfiskere på arealet samtidig.

Fiskeregler:

·        ALLE fisk skal genudsættes.

·        Der må kun bruges kroge uden modhager eller kroge, hvor modhagen er klemt ind.

·        Der må IKKE fiskes med agnfisk efter gedder.

·        Fisken skal så vidt muligt afkroges i vandet.

·        Ryd op efter dig.

Parkering ved kirken overfor Tårnborg Borgbanke.

Brud på fiskeregler kan medføre bortvisning.

udinaturen.dk