Korsør Lystfiskerforening

Fiskeregler og adfærd for KLF’s vande

Rev: Fiskeregler for KLF`s vande  13. Jan. 2022 

Du kan downloade fiskereglerne her

 1. Fiskeri i åerne er forbudt i perioden 16/11. til og med udgangen af februar måned, grundet fredning af havørred.
 2. Det er ikke tilladt at betræde dyrkede marker.
 3. Lodsejere og deres husstand har uindskrænket fiskeret.
 4. Husk vi er gæster hos vores lodsejere, og skal derfor altid opføre os korrekt.
 5. Gyldigt medlemskort skal på forlangende forevises lodsejeren og fiskeriopsynsmænd.
 6. Der må kun fiskes med 1 stang.
 7. Mindstemålet for havørreder er 50 cm. for at sikre en større overlevelse blandt overspringerne.
 8. Der må kun fiskes med modhageløse kroge.
 9. Der må højest hjemtages 3 havørreder om året.
 10. Alle fisk bør genudsættes så skånsomt som muligt.
 11. Juniorer under 14 år må ikke fiske i åen uden ledsagelse af et medlem over 16 år.
 12. Det er ikke tilladt at hjemtage bækørreder fra Tude å.
 13. Det er forbudt at hjemtage nedfaldsfisk fra åerne samt fisk i dårlig kondition. Disse skal straks og så skånsomt som muligt genudsættes. Overtrædelse kan medføre eksklusion.
 14. Vær opmærksom på de specielle regler, ændringer, m.m. der gælder for de enkelte å-zoner. Oplysninger om disse regler kan du se herunder og på zonekortet.
 15. Alle fredningstider og mindstemål skal overholdes.
 16. Booking af zoner foregår via foreningens bookingsystem. (se regler under Booking / online booking).
 17. Hver zone er afmærket med pæle. Hver zone har sit eget zonekort. På zonekortet er markeret hvor du må færdes.
 18. Hvis der er jagt i zonerne skal man fjerne sig og først påbegynde fiskeriet når jagten er afsluttet.
 19. Fiskeri udenfor de på kortet afmærkede zoner, samt tilsidesættelse af øvrige vedtægter vil medføre karantæne, og i særligt grove eller gentagne tilfælde eksklusion.
Zone munding må kun benyttes af medlemmer.
 1. Zone munding må kun benyttes af medlemmer
Specielt for zoner i Lindes Å.
 1. Lindes å med tilløb er ekstraordinært totalfredet efter rådgivning fra DTU Aqua
Vedligeholdelse af åen.
 1. Alle brugere af åen er ansvarlige for vedligeholdelsen.
 2. I den enkelte zone varetages slåning af de brugere der har meldt sig til det. Ellers slås der ikke.
 3. Slåning af åen skal ske nænsomt og helst med små lommer på ca. 3 meters bredde hvorfra det er muligt at kaste ud. I det bagved liggende kan der slås stier for at lette adgangen.
 4. Slåning skal varsles senest tre dage før til den ansvarlige for åen (pt. Claus Sønderskov claussonderskov@gmail.com, 30 61 79 27) så lodsejerne og Maskinholderen (pt. Jesper Thykjær) kan adviseres.
 5. Maskinholderen adviseres af den å-ansvarlige.