Korsør Lystfiskerforening

Tirsdag15

Tirsdagsfiskerne – 25. april 2023

Vejret var ikke alt for lovende, men på Asnæs var der til at være for vestenvinden. Så 9 tirsdagsfiskere mødtes kl 9, for at se om nogle havørreder var til at få i tale. Desværre var vandet meget grumset pga. blæsten, så det var vanskeligt at se bundforholdene. Vi fordelte os til begge sider fra p-pladsen. Det viste sig, at de der gik længere ud mod spidsen af oden havde det vanskeligt. Svært for fluekasterne, for vinden drejede senere mere mod nordvest. Bedre var det for dem, der gik indad mod Kalundborg. Her var det bedre. Til frokosttid samledes vi alle til den medbragte mad og Gerts kage. Alle var enige om det svære fiskeri, så der blev ikke fisket mere i denne omgang.

Niels