Korsør Lystfiskerforening

Tirsdag9

Tirsdagsfiskerne. – 21. Juni 2022.

På en meget smuk aften mødte ti mand op på Vester Bøgebjerg for at overliste et par havørreder. Aftenen var den sidste inden sommerferien. DMI havde lovet en svag vind i løbet af aftenen. Så vi startede med at drøfte verdenssituationen, og så bla. på nogle flotte fluer Uffe havde bundet. Da først solen var godt på vej ned, kom der gang i fiskeriet. Uffe og Hans havde ikke pakket fiskegrejet ud, så de lavede et bål i stedet for, så kunne vi riste et par fisk. Havørrederne ville ikke som vi, så vi samledes efterhånden om bålet, og Gert fandt kagen frem.

Når sommerferien er slut, starter tirsdagsfiskerne op igen med aftenfiskeri tirsdag d. 2. august kl 19. Vi lægger ud med grillpølser med brød. Den aften skal man tilmelde sig. Tilmelding og besked om fiskepladsen kommer der besked om senere.

Niels