Korsør Lystfiskerforening

theis-fischer-brandt-boegeskov-havn_1

Hjælp! Havet lider

Der skal handles NU!

De senere år har vi set en massiv opblomstring af alger langs de danske kyster. Algerne vokser eksplosivt, fordi der skylles enorme mængder af næringsstoffer ud i vandløb og hav.

Når algerne dør, kan det medføre iltsvind, som i værste fald tager livet af fisk, dyr og planter langs de danske kyster. Se mere