Korsør Lystfiskerforening

TirsdagfiskerneLogo300x300

Tirsdagsfiskernes – 7. maj 2024.

Vi var 8 mand som mødte op på FGU i Ringsted kl 10. Her tog Finn imod os for at fortælle om det arbejde skolen havde gang i med opdræt af gedder og karper. Han viste os på en tv- skærm, hvordan de arbejder med at fange moder fisk både hunner og hanner, og hvordan de blev strøget og vi så hvordan de befrugtede æg blev lagt i klækkebakker og siden hen kom over i nogle store bassiner. Her blev de små geddeyngel fodret med dafnier, som der også blev fanget rigtig mange af i forskellige søer. Det var meget interessant at se, hvordan man arbejde med passe og pleje alle disse små geddeyngel for senere at sætte dem ud i naturen igen, når de havde fået en størrelse på ca fire cm. Blev de for store, kunne de godt finde på at æde hinanden. Hele ideen med projektet er dels at bevare en bestand af gedder og karper i naturen, men også at give nogle unge mennesker et fundament til at komme videre mod voksenlivet. De unge kommer på FGU af mange forskellige grunde, men hvor den almindelige skole ikke har været en succes og så kommer de unge her for at finde deres vej til måske noget mere uddannelse eller til komme i arbejde. Bare at passe skolen og møde til tiden kan for nogle være svært. På FGU har eleverne både dansk og matematik, men de praktiske fag fylder meget mere. Til frokost blev vi budt på varm mad, som et hold fra kantinen stod for. Her var både kød og kartofler samt helstegt blomkål. Det var menuen i dag, men den kan også stå på rugbrød en anden dag. Da vi havde spist og fået en tår kaffe var det tid til opbrud.

Niels