Korsør Lystfiskerforening

Topaal5

Aktion plant ålegræs

Lørdag d. 8 afholdt Danmarks sportsfiskerforbund sammen fonden Hav aktionen plant ålegræs. Det foregik ved stranden ved Musholmcentret. Der mødte en del mennesker inklusive tre fra klubben. De fik til opgave at fæstne ålegræs på nogle jernsøm. Ideen er at sømmet placeres på sandbund, lidt nede i sandet, så ålegræsset får mulighed for at slå rødder.   Tænketanken Havvil i løbet af de næste to år monitorere på dem og komme med en rapport.

www.taenketankenhav.dk