Korsør Lystfiskerforening

Karup Å 7-14/7 2024

KUN ENKELTE LEDIGE PLADSER Karup Å var helt fantastisk i 2023 med en samlet indberettet fangst omkring 1.000 smukke havørreder. (Der registreres udelukkende fisk over mindstemålet.) Hovedparten af fiskene lå i intervallet 55-65 cm. Da KLF besøgte åen i juli 2023 fik vi 2 fisk.  Uffe Hasselby fangede i 3. kast med fluen en skønhed […]

Bjerkreim – Norge 17-24/8 2024

Tiden nærmer sig, hvor folk begynder at planlægge deres ferie og bestille færgebilletter rundt omkring. For at vi kan være på forkant med færgebilletterne, så vi er sikre på at få de rigtige dage og tider, er det tid at tilmelde sig turen. Vil skal bo i huset på Abeland som vi plejer, og lørdag […]

Glomma 8-15/9 2024.

Jeg vil udbyder en tur til Glomma for at fiske efter stalling og ørreder. Glomma er Norges længste elv og har en fin bestand af stallinger. Mindstemål er 25 cm, men normalen er at hjemtage stallinger på min. 35 cm. Fiskeriet foregår enten med flue (både tørflue og nymfer), letspin med små spinnere/woblere eller med […]