Korsør Lystfiskerforening

Klubaften – Ekstra fluebinding

Kære alle fluebindere. Fluebindings sæsonen er nu slut, det er nu tid til af kommer på kysten med alle de flotter fluer vi har bundet i løbet af vinteren. Stor tak til Uffe for undervisningen, der er kommet et ønske om at binde Karup Å fluen så derfor tager vi en ekstra aften under kyndig […]

Tur til Storåen 24-28. april 2024

Så er det tid til at realisere drømmen om at fange en laks i Danmark?  Tag med KLF en tur til Storåen – en af Danmarks bedste lakseåer. Åens samlede kvote for laks i 2024 er endnu ikke oplyst. Hovedparten af denne kvote hører til ”Holstebro og omegns Fiskeriforenings” zoner, så der burde være nok […]

Loppemarked u/f Revhuset – Søndag 5. maj 2024  kl. 10:00-14:00

Loppemarked u/f Revhuset - Søndag 5. maj 2024  kl. 10:00-14:00 Korsør Lystfiskerforening afholder igen i år et fiskegrejs-loppemarked ved klubhuset. Hvis du har fiskeudstyr, du ikke mere har brug for og ønsker at sælge, så tilmeld dig til vores. Markedet vil være åbent fra kl. 10 til 14, men hvornår sælgerne møder ind aftales med […]

Tirsdagsfiskerne besøger FGU

Vi er så heldige, at det er muligt at besøge FGU ( forberedende grunduddannelse) i Ringsted tirsdag d. 7. maj 2024 fra kl 10. Her opdrætter de yngel  fra gedder, havørreder og karper til udsætning i sjællandske søer og vandløb. Det er Fishing Zealand og skolen for elever, der har brug for en ekstra hånd, der […]

Öland 10 – 17 maj 2024

Nu prøver vi igen. Forårstur til Øland med mulighed for Havørrede. Den er dog flyttet til maj, så vi måske får lidt bedre vejr. Vi har bestilt et hus der ligger på den nordlige del af Øland. Løttorp. Leje af sommerhus ca.5.429 kr. incl. el = ca. 900 kr. pr person. Ved 6 tilmeldinger. Forplejning […]

Storeå 15-18/6 2024

Så er det tid til at realisere drømmen om at fange en laks i Danmark?  Tag med KLF en tur til Storåen – en af Danmarks bedste lakseåer. Åens samlede kvote for laks i 2024 er endnu ikke oplyst. Hovedparten af denne kvote hører til ”Holstebro og omegns Fiskeriforenings” zoner, så der burde være nok […]

Bjerkreim – Norge 17-24/8 2024

Tiden nærmer sig, hvor folk begynder at planlægge deres ferie og bestille færgebilletter rundt omkring. For at vi kan være på forkant med færgebilletterne, så vi er sikre på at få de rigtige dage og tider, er det tid at tilmelde sig turen. Vil skal bo i huset på Abeland som vi plejer, og lørdag […]

Glomma 8-15/9 2024.

Jeg vil udbyder en tur til Glomma for at fiske efter stalling og ørreder. Glomma er Norges længste elv og har en fin bestand af stallinger. Mindstemål er 25 cm, men normalen er at hjemtage stallinger på min. 35 cm. Fiskeriet foregår enten med flue (både tørflue og nymfer), letspin med små spinnere/woblere eller med […]